Добри европейски практики свързани с превенция на хазартна зависимост

1. SELF-EXCLUSION

Това е една от най-разпространените практики за превенция на хазартната зависимост, която е достъпна на всички европейски пазари, където се предлагат онлайн хазартни игри. Тази функционалност е създадена и се поддържа от самите хазартни оператори, които предлагат продуктите си след издаване на лиценз. Интересното е, че не във всички Европейски държави, сред които и в България няма нормативно установено задължение за самите оператори да дават възможност на потребителите да самоограничат активностите си. Тази функционалност кореспондира на социалната отговорност на собствениците и управителите на юридическите лица, които са получи право да предлагат онлайн хазартни игри да не нарушават финансовото благополучие на своите потребители, да не стават причина за проблемно поведение и самата игра да не се превръща в криминогенен фактор.

Функционалността SELF-EXCLUSION дава възможност на потребителя да ограничи времето за активност в интернет сайта, чрез който се предлагат хазартни игри; да създаде лимити на дневна, седмична и/или месечна база, както и да избере продължителността на период, в който няма право да извършва залагания.

2. РЕГИСТЪР ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА

Това е нормативно установена възможност, която е създадена за да защити всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост.

Тези регистри се създават и поддържат от самите регулатори, които упражняват контрол и надзор върху дейността на хазартните оператори.

Тази мярка е предвидена на бъде прилагана и в България с измененията в Закона за хазарта („ЗХ“, ДВ., бр. 69 от 2020 г.). Действието на разпоредбата е отложено и се очаква Регистъра за уязвими лица да заработи в срок от 2 години след посочените изменения в ЗХ.

Практическото приложение на тази превантивна мярка дава възможност на лица, които считат себе си за уязвими да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри за един по-дълъг срок (2 години съгласно българския ЗХ) и в същото време не се позволява на потребителите да постигат компромисни разрешения с хазартните оператори.

3. Платформи, които предлагат разработване на алгоритми в помощ на организаторите на хазартни игри да идентифицират проблемно залагане.

Една от популярните платформи в Европа, която консултира бизнеса да идентифицира „рискови“ потребители, съобразена с конкретните продукти и услуги на операторите е www.responsiblegamblingconsultancy.com/.

Тази платформа за отговорно залагане е създадена през 2016 г. след консултация на водещи експерти, адвокати, финансисти и ръководители в хазартната индустрия. Водени от разбирането, че е необходимо повече, за да се управляват по-добре регулаторните ангажименти на организаторите на хазартни игри и да се намерят нови и иновативни начини за това, платформата създава алгоритъм, който освен че идентифицира рисковите потребители, може да ви помогне да се предвиди поведението на играчите.

Това дава възможност на организаторите да направят оценка и да окажат проактивна помощ на потребителя.

Responsible Gambling Consultancy предоставя уникална и иновативна услуга за управление на риска, специализирана в сектора на хазарта.

Услугите са съобразени с високите стандарти, които се очакват от операторите, регулирани от законодателството в областта на хазарта.

Платформата има 5 годишен доказан опит в предоставянето на сигурни и прагматични съвети на клиентите си.

4. ПОМОЩ, ПОДКРЕПА И СЪВЕТИ

Голям успех в превенцията на хазартната зависимост имат 24/7 центровете с национални телефонни линии за връзка и поддържане на час с потребители, които търсят помощ.

Една от тези платформи е Be Gamble Aware –  www.begambleaware.org/

Организацията предоставя информация, за да помага на хората да вземат информирани решения относно хазартните си активности. За това какво означава безопасен хазарт, да се разбират и разпознават рисковете от хазарта, да се представя информация къде да се намери допълнителна информация, помощ и подкрепа, ако е заявена такава нужда.

GambleAware е независима благотворителна организация, предоставяща безвъзмездни средства, която възлага услуги за превенция и лечение в Англия, Шотландия и Уелс в партньорство с експертни организации и агенции, включително NHS, в три области:

  • Възлагане на Националната служба за лечение на хазарта;
  • Провеждане на кампании за обществено здраве в национален мащаб и предоставяне на практическа подкрепа на местните служби;
  • Възлагане на изследвания и оценки за подобряване на познанията за ефективността на превенцията.

Регулирана от Комисията за благотворителност за Англия и Уелс и от Шотландския регулаторен орган за благотворителност, GambleAware е напълно независима и има рамково споразумение с Комисията по хазарта за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на вредата от хазарта в контекста на договорености, основани на доброволни дарения от хазартната индустрия.

GambleAware насърчава всички комуникации, свързани с хазарта, да включват техния уебсайт, за да гарантират, че хората, които се нуждаят от информация, съвет и подкрепа, могат да ги намерят възможно най-лесно.

5. Съвет за отговорно поведение при хазарта

Успешен модел за превенция на хазартната зависимост е съществуващият вече цели 35 години Съвет за отговорно поведение при хазарта http://www.responsiblegambling.org/

Той е посветен на намаляването на рисковете, свързани с хазарта, чрез иновации, осведоменост и подобрени предпазни мерки.

Този съвет насърчава по-безопасния хазарт в общностите по целия свят, помага на заинтересованите страни от индустрията да намалят риска и да сведат до минимум вредите от хазартна активност.

На официалната страница на Съвета могат да бъдат намерени идеи за проблемен хазарт, за неговото въздействие върху хората, бизнеса и общностите.

Информацията, обученията, програмите – всичко това е достъпно за европейските специалисти и терапевти.

Съветът има репутацията на най-опитния експертен орган, свободно споделящ знания и практически опит сред специалистите по превенция на хазарта.

6. АКТИВНИ ТЕРАПИИ

Асоциацията Гордън Муди предоставя висококачествена, иновативна терапевтична подкрепа на най-засегнатите от проблемния хазарт, включително повишаване на осведомеността по въпросите на вредата от хазарта.

Техният набор от услуги е както следва:

1. Специализирана програма за лечение с настаняване – 12 седмици (предшествани от двуседмична оценка в резиденция), която осигурява 18 легла на две места в Обединеното кралство;

2. Настаняване в къща за възстановяване – с подкрепа за предотвратяване на рецидив за до 9 души за период до 3 месеца след лечението;

3. Подкрепа навън – за бивши резиденти, които са се преместили, се предоставя подкрепа лице в лице, по телефона и онлайн;

4. Програма за ретрийт и консултиране – смесен модел, предлагащ кратка програма за ретрийт и консултиране, осигуряващ 3 програми годишно за до 36 жени и 1 програма годишно за до 12 мъже;

www.gamblingtherapy.org се поддържа и като апликация.

Асоциацията е разработила приложението като международна и многоезична онлайн услуга, предоставяща подкрепа на проблемни комарджии от цял свят.

7. ИГРИ

Игрови модели, предназначени за младите хора:

Игра: Лаборатория за реакции

Игра: Проверете своята (не)гъвкавост

Check Your (Re)flex е интерактивна програма за повишаване на осведомеността за проблеми с хазарта за млади хора.

Игра: GAME BRAIN

GAME BRAIN е интерактивно шоу с игри на живо, предназначено да образова и ангажира учениците от средните училища с рисковете от хазарта сред младите хора.

Игра: HOUSE OF WISDOMS

Дигитално преживяване на GAME BRAIN

http://www.responsiblegambling.org/for-the-public/problem-gambling-prevention/

Снимка: Shutterstock.com

Може да харесате още...