Хора в неравностойно положение

В частта „Професионална помощ от професионалния спорт!“ говорихме за това, че с участието на професионални спортисти се постигат (освен друго и тези) две неща:

1. С по-голяма сигурност се достига до залагащите, защото те масово залагат на спортни състезания и са спортни фенове, които гледат спорт. По-сигурно е, че посланието ще ги достигне.

2. Създава се послание и се „натрапва“ (по всякакви комуникационни канали), че е по-добре да участваш в спорт, отколкото да залагаш на спорт.

Това отговаря на целта за повишаване на младежката инициативност за физически активен начин на живот и изграждане на здравословни навици.

Но хората с физически увреждания не могат да участват, по стандартния, обикновен начин, в спортни срещи и събития.

Освен това, хората с увреждания са сред силно застрашените да развият зависимост – било хазартна, било към алкохол или наркотици.

Прибавяйки към това и липсата на подходяща инфраструктура в България, която да улеснява излизането им (тоест СОЦИАЛИЗАЦИЯТА ИМ), това допълнително ги обременява с изолираност, която води до депресия, която води до зависимост.

ПРОМОТИРАНЕТО НА СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНО СТАБИЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕДНО ОБЩЕСТВО. ДА СЕ ПОКАЗВАТ НОВИНИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОРТОВЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПОРТНИТЕ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ И ТЕЛЕВИЗИИ (И ДРУГИ МЕДИИ) Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ!!!

Това би дало силна мотивация за повече хора с увреждания да се обърнат към спорта, вместо към зависимостта от залагането на спорта.

*

„Спорът може да спомогне за намаляването на социалната стигма и дискриминация, свързани с хората с увреждания, защото може да преобразува отношението на общността към хората с увреждания, като подчертава уменията им и намалява акцента върху увреждането им, помага за това обществото да види човека, а не недостатъка му[…] Спортът променя човека с увреждания, като му дава силата да съзре пълния си потенциал; по този начин се разпространява посланието за промяна в обществото. Чрез спорт, човек с увреждания добива социални умения, развива независимост, сдобива се с вътрешна сила и самият се превръща в агент на промяната[…] става физически и психически по-силен“. (Из становище на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН (UN DESA)).

На сайта на UN DESA има описани добри световни практики в областта на спорта за хора с увреждания. През годините, с помощта на експерти в психологическата и физическата помощ, както и с професионални спортисти, са разработени програми за спортни занимания (и турнири) на хора с увреждания, така те се отделят от „затворения“ и социално изолиран живот, с което се мотивира желанието им за по-чести социални контакти.

С това, разбира се – в контекста на превенцията на зависимости – се „отрязва“ желанието им за посягане към тях (зависимостите), може да се говори за подобряване качеството на живот чрез подобряване на физическото състояние и чрез подобряване на социалните им и комуникационни умения.

Спортовете са разделени по видове увреждания. Взети примери от UN DESA.

За незрящи:

За мнозина може да е ново и странно, но има футбол за хора с увреждания на зрението, както и напълно слепи. „Невидимата купа“ е 17-минутен документален филм за Световната купа за незрящи в Мадрид 2018 г. (https://www.youtube.com/watch?v=z9hmgMqeJnU&t=1s&ab_channel=AlfredoAd%C3%A1n)

Незрящи тренират и участват в турнири по бойни спортове и бойни изкуства (основно джудо).

Сред другите спортове за незрящи са вдигането на тежести, както и боулинг, шах, Торбал (спорт за частично виждащи, създаден през седемдесетте години на миналия век), плуване, Шоудаун (сходен с тениса на маса, пригоден за хора, загубили зрението си).

За хора с церебрална парализа:

(според различната степен на засегнатост)

Футбол, боча, футбол с проходилки, слалом с инвалидни столове, стрелба с лък, плуване, езда, хокей и още много.

За хора с ампутирани крайници/в инвалидни колички:

Фехтовка, баскетбол, атлетически дисциплини за хора с протези и още.

*

Създаването на спортна среда за хора с увреждания в дадено населено място намалява усамотеността им, увеличава социалния контакт, увеличава социалните им умения и редуцира нуждата от „отдушник“, какъвто представляват зависимостите – които в днешния свят са по-масови и по-леснодостъпни от спортните занимания. Особено за хората в неравностойно положение.

За целта са необходими рекламни кампании, които да вдъхнат надежда и дадат информация на хората с увреждания, както и кампания за набиране на средства от малки и големи дарители – за създаване на подходяща спортна среда за хора с увреждания на колкото се може повече места в България.

pixabay.com

Може да харесате още...