Героите в училище

Чие мнение ще има по-голямо въздействие над решенията на един подрастващ? Това на „авторитетните“ фигури в лицето на „властта“, тоест: родители, учители? Или мнението на „героя“? На успешния спортист, на известния футболист, на успелия атлет, на успешния спортен журналист?!

Разбира се, вторите.

Ако комбинираме:

– опита на професионалния футболен клуб от Великобритания – Транмиър Роувърс, който си партнира с NHS (Национална здравна служба на Великобритания) и клиниката на NHS, наречена NHS Northern Gambling Clinic (те участват в кампания на проект The Big Step, която цели ограничаването на хазартната зависимост и промотирането на отговорното залагане)

– с опита от изследване на младежкото залагане и познание за хазарта, осъществен от екип от международни учени (Hannah Pitt, Samantha L. Thomas, Amy Bestman, Mike Daube, Jeffrey Derevensky – What do children observe and learn from televised sports betting advertisements? A qualitative study among Australian children). Проучването е осъществено с помощта на събиране на данни „на терен“ от експертите, посетили училищата и говорили с учениците за техните навици и познания в областта на хазартните игри,

можем да заключим, че информацията за подрастващите и младежите идва най-добре от самите подрастващи и младежи, както и че най-добрите „посланици“ на добрите послания и практики са известните спортисти, както и спортните журналисти.

Съчетавайки двете, получаваме следното:

„Героите в училище“, които носят послание и събират информация от най-първа ръка.

Известните лица от спорта, успели футболисти и други спортисти, както и спортни журналисти, участващи в кампанията, посещават училища в България, като тяхната цел е да носят посланието на кампанията. Да провеждат часове по разясняване на рисковете от залагането; на това, че е по-хубаво да практикуваш спорт, вместо да залагаш на него; на това, че е здравословно да спортуваш и опасно да залагаш.

Същевременно с това: да водят разговори с учениците, да ги разпитват, за да могат да чуят какво знаят и мислят те. Децата/учениците рядко са чувани от обществото и често се чувстват пренебрегвани. Когато тези известни лица се интересуват от това какво знаят те и чувстват по дадени въпроси, това ги предразполага и приобщава към каузата на тези хора. Ползата е двустранна, защото събраната информация може да се използва за анализ на нивото на познанията на подрастващите по отношение на хазарта и да се набележат пропуските в него. В хода на кампанията да се изготвят и нови брошури и материали, които да включват и тези информации, допити от най-първа ръка.

Фаза 2 от тази стъпка е създаването на спортни (например футболни) отбори, които да участват в мини-турнир или демонстрационни мачове. Участие в тях трябва да вземат и някои от изброените „герои“ – спортисти или спортни журналисти, които ще въвлекат децата в света на спорта – сигурен начин да ги извлекат от света на зависимостите. Целта е популяризиране на цялата кампания. Благотворителният мини-турнир ще привлече огромно внимание върху себе си.

снимка: pixabay.com

Може да харесате още...